Kvalifisering
Foto Andy Johansen

Kvalifisering

Kriteriene for kvalifisering vil bli gjennomgått og oppdatert i forkant åpning av påmeldingen til Femundløpet 2025.

Gjelder førstegangskjørere (deltaker som aldri har kjørt Femundløpet i den klasse han/hun er meldt på) med unntak av F200. Kvalifiseringsreglene er de samme for løp i 2024 som de var for løp i 2023.

Det er den påmeldte deltagers ansvar å kvalifisere seg før løpet.

De som tidligere har kjørt og gjennomført godkjente løp/distanser (se liste lenger ned) og oppfyller krav til alder er automatisk kvalifisert for å kjøre Femundløpet Junior, F450 eller F650, uavhengig av hvor mange år det er siden gjennomføring. Tidligere juniorer må gå veien om f.eks. Femund 450 eller Finnmark 500, før de kan delta på Femund 650.

Femundløpet F650

For å være kvalifisert til å delta i denne klassen, må deltakeren ha fullført et hundeløp godkjent av Femundløpet (se liste under) med minimum lengde 400 kilometer.

Deltakere som ikke er kvalifisert ved påmelding, må selv sørge for å sende dokumentasjon på kvalifisering innen 25. januar 2024. Dokumentasjonen (resultatliste) sendes til sekretariat@femundlopet.no.

Dersom du har fullført et av disse løp er du kvalifisert for å kjøre Femundløpet F650. Har du gjennomført løp som ikke er nevnt her, men mener du er kvalifisert, sendes søknad om dette til sekretariat@femundlopet.no.

Femundløpet F450

For å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren ha:
Fullført et hundeløp på minimum 150 km, som inneholder minst 1 sjekkpunkt eller ha fullført Femund Junior og være minimum 18 år.

Godkjente kvalifiseringsløp – F450

Har du gjennomført løp som ikke er nevnt her, men mener du er kvalifisert, sendes søknad om dette til sekretariat@femundlopet.no. ​

Husk å sende oss resultatliste fra løpet. Deltakere som tidligere har fullført Femundløpet F200 eller F300 er kvalifisert for F450.

Femundløpet Junior

For å være kvalifisert for Femundløpet Junior må kjøreren:
Oppfylle krav til aldersklasse 15-18 år. Alder gjelder pr. definisjon den alder vedkommende har pr. 31/12 det året sesongen avsluttes, jfr NHFs aldersklasser pkt. 6.8., ha gjennomført NHFs rookiekurs, praktisk og teoretisk del.

Deltakere som ikke er kvalifisert ved påmelding, må selv sørge for å sende dokumentasjon på kvalifisering innen 25. januar 2023. Dokumentasjonen sendes til sekretariat@femundlopet.no.

Juniorkjøreren må fremlegge skriftlig godkjenning fra foresatte om deltagelse og må i tillegg ha med en voksen handler under løpet.

Femundløpet F200

Det er ingen krav til kvalifisering til å delta i denne klassen. Vi anbefaler deltakeren å gjennomføre rookiekurs og fullføre ett hundeløp på min. 150 km i forkant, for eksempel Gruveløpet eller andre løp godkjent av NHF/Femundløpet. Deltaker må delta på kjøremøte med eget tema «hundevelferd».