Veterinær
Foto Stine Cecilie Mikalsen

Veterinær

Dyrevelferd står i høysetet for Femundløpet. Løpsveterinærer er tilstede ved start, på sjekkpunkter og ved målgang.

Veterinærene er nøkkelen for sammen med kjørerne sikre hundenes velferd under løpet. Et internasjonalt korps av svært dyktige og kunnskapsrike veterinærer er rådgivere for kjørerne underveis i løpet.

  • Alle hunder skal ha obligatoriske vaksiner jfr regelverk.
  • Alle hunder skal gjennom en obligatorisk veterinærsjekk før løpet.
  • Det er obligatoriske veterinærsjekk under løpet på forhåndsbestemte sjekkpunkt.
  • Veterinærer er tilstede på alle sjekkpunkt og gjør både obligatoriske sjekk av hunder og undersøker hunder på forespørsel fra deltakere. Veterinærene undersøker også hunder der de ser behov for en ekstra sjekk.
  • Alle hunder sjekkes ved målgang.

Hundene blir tett fulgt opp gjennom hele løpet.

Veterinærtjenesten drives i tett samabeid med kompetansemiljøet i RaceVets.

Foto Stine Cecilie Mikalsen
Foto Stine Cecilie Mikalsen